O konferenci | Program | Prezentace | Fotogalerie | Vystupující | Partneři | Organizační výbor | Mapa | KontaktyÚvod

Vítejte na internetové stránce vědecké konference Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. Konference je zaměřena na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, které jsou spojené s užíváním internetu a mobilních technologií. Zabývá se aktuálními trendy ve vývoji těchto fenoménů, praktickými zkušenostmi s řešením, popisuje aktuální kazuistiku, monitoruje činnost policie ČR a dalších intervenčních institucí ve vztahu těmto rizikovým formám chování. Konference je otevřena zejména zájemcům z řad pedagogů, studentů učitelství, psychologům, psychoterapeutům a policistům zaměřeným na prevenci a investigaci.


Konference je finančně zabezpečena projektem E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika internetové komunikace (www.esynergie.cz).

Cílové skupiny
 • Studenti učitelství
 • Pedagogové ZŠ, SŠ a VŠ (zejména metodici primární prevence)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ
 • Policisté se zaměřením na prevenci (PIS) a informační kriminalitu

  Ústřední témata konference
 • rizikové formy chování spojené s používáním internetu a mobilních technologií
 • kyberšikana, kybergrooming, sexting, rizika sociálních sítí a další související jevy v teorii a praxi
 • dětská kriminalita ve spojení s informačními technologiemi
 • výzkum v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích
 • legislativní rámec jevů spojených se zneužitím ICT
 • spolupráce akademické a komerční sféry v oblasti rizikového chování spojeného s ICT
 • vzdělávací a preventivní programy zaměřené na oblast zneužití ICT
 • zkušenosti s řešením rizikových komunikačních jevů spojených s ICT na úrovni škol
 • prevence kriminality se zaměřením na ICT

  Místo a čas
  6. května 2014 od 9:00 do 15:00
  aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  Žižkovo nám. 5, Olomouc
  77140

  Konferenční poplatek
  Veškeré náklady jsou hrazeny z prostředků ESF. Vstup na konferenci je tedy zdarma.

  Kontakt
  Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
  Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
  Pedagogická fakulta UP v Olomouci
  Žižkovo nám. 5, Olomouc
  77140
  E-mail: kamil.kopecky@upol.cz • 8. května 2014
  Prezentace
  Prezentace naleznete zde.

  6. května 2014
  Fotografie
  Několik fotografií z konference naleznete zde.

  5. května 2014
  Event na Facebooku
  Ještě nejste na našem eventu na Facebooku? Stačí kliknout.

  4. května 2014
  WIFI
  Jak jsme slibovali, v rámci konference budete mít k dispozici WiFi. Přihlašovací údaje naleznete ve svých konferenčních programech, které obdržíte na místě.

  2. května 2014
  Upozornění k parkování
  Pokud se rozhodnete na konferenci dorazit autem, upozorňujeme, že před budovou fakulty je zákaz parkování (vyhrazeno pro zaměstnance). Proto využijte prostor univerzitního kampusu/kolejí a parkujte např. na ulici Šmeralova, 17. listopadu atd. Tyto parkovací plochy jsou vzdáleny max. 10 minut od budovy PdF UP.

  27. duben 2014
  Program konference
  Program je k dispozici zde.

  11. duben 2014
  První oznámení
  Vítejte na stránkách konference Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. Jako konferenční prostor jsme zvolili prostor nové auly Pedagogické fakulty UP v Olomouci (kapacita 270 sedadel).  Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2012 - 2014 | Design: www.axe-design.cz


  TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

  Konference je realizována v rámci projektu:
  E-SYNERGIE - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace
  (CZ.1.07/2.4.00/17.0062)


  Počítadlo od 14.1.2010
  TOPlist